Winter Special - 新年新氣象迎接2019

分享

Winter Special 


完美代言

飛梭全臉 單次 $2000

肉毒除皺 3部位 $9000

 

標緻佳人 

魔塑針 一部位 $3000 / 點滴單堂 $5000

洢蓮絲+玻尿酸  $30000

V18玻尿酸  2c.c $32000

 

青春緊緻

G緊 二合一 $16000 / 三合一 $20000

音波 800發 $72000

 

整外手術

水滴隆乳 25萬up

私密處整形手術 3萬up

黃金立體拉皮 13萬up

自體脂肪補臉 7萬up

 

回列表